Produktionsledning

Kilsvikens Husteknik AB har 10 års erfarenhet som platschef på mellanstora projekt och är duktiga på att se vilka brister och styrkor som finns i en projektorganisation. Vårt  fokus är avtalshantering och kommunikation där vi genomgående sett en brist på de projekt som gått dåligt. Kilsvikens Husteknik AB kan man anlita som:

 • Platschef
 • Biträdande Platschef
 • Platsingenjör
 • Projektchef
 • Arbetsledare
 • Entreprenadingenjör etc.

framförallt på renoveringsarbeten som garagearbeten, innergårdsrenoveringar, omisoleringsarbeten, tunnelrenoveringar mm. Vi har även varit ansvarig för ett antal råvindsinredningar samt stambyten. 

Projektområden

 • Innergård
 • Fasad/Balkong
 • Stambyte
 • Yttertak/Terrass
 • Trapphus
 • Vindsinredning
 • Utredningar/felsökningar

Byggledning

Som byggherre ställs man ofta inför frågan om man behöver en byggledare eller ej. Kostnaden för en byggledare kan många gånger kännas omotiverad och hur svårt kan det vara att hålla i entreprenörerna själv. Så länge allt går som det ska brukar det heller inte bli några problem. Men ibland hamnar man i situationer där byggherre och entreprenör inte tycker likadant och då kan det bli kostsamt om inte upphandlingen gått till på rätt sätt.
Kilsvikens Husteknik AB  brukar vilja vara med tidigt i projekten och tillsammans med byggherren handla upp entreprenörer med styrda förfrågningar som beaktar det byggherren tycker är viktigt.

Certifierad Byggkonsult

Kilsvikens Husteknik AB är medlem i branschföreningen SBR och har behörighet som byggmiljösamordnare enligt BAS-U BAS-P. Vi innehar självklart andra nödvändiga utbildningar & certifikat såsom ID06, Betong klass 1 & 2, Arbete på väg 1,2 och 3a, Praktisk projektledning m.m.
Givetvis har vi även separata erforderliga entreprenadförsäkringar.

Vi kan även gå som kontrollansvarig, KA, på stora som små projekt. 

Välkommen att kontakta oss idag!